โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินแบบสอบถาม ข้อมูลปี 2562

สรุปรายงานประเด็นข้อมูล ทั้ง 5 ประเด็น

ผลการประเมิน

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ

รายละเอียดผลการประเมิน

รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ ค่าเฉลี่ยการประเมิน
1 ศรร.เชียงใหม่ 63.66
2 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 0.00
3 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 89.04
4 ศรร.แม่ฮ่องสอน 84.10
5 ศรร.น่าน 0.00
6 ศธส.น่าน 0.00
7 ศธส.เขาน้ำพุ 0.00
8 ศรร.ตาก 57.29
9 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 92.05
10 ศธส.ราชบุรี 62.93
11 ศธส.เขาสอยดาว 82.05
12 ศธส.เขาเขียว 0.00
13 ศธส.ลำปาว 0.00
14 ศธส.ห้วยกุ่ม 0.00
15 ศรร.ยโสธร 28.29
16 ศธส.อุบลราชธานี 0.00
17 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 58.77
18 ศธส.นครนายก 92.92
19 ศธส.บึงบอระเพ็ด 64.08
20 ศธส.พิษณุโลก 0.00
21 ศธส.สระบุรี 89.60
22 ศธส.ห้วยขาแข้ง 56.98
23 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 59.63
24 ศธส.เขาช่อง 88.08
25 ศธส.นครศรีธรรมราช 93.40
26 ศธส.ทะเลน้อย 0.00
27 ศธส.เขาพระแทว 64.62
28 ศธส.ทะเลสาบสงขลา 60.86
29 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 95.13
30 ศธส.หาดใหญ่ 59.82
31 ศธส.เขาท่าเพชร 0.00